/> IN LỤA – IN TRAME KIỂU THÁI – 7Fashion

2 thoughts on “IN LỤA – IN TRAME KIỂU THÁI

    • 7fashion says:

      Dạ clip hướng dẫn thiết kế, tách trame, chụp bảng bên em đã làm nhưng mắc vài chỗ có bản quyền nên Youtube đang xem xét chưa đăng public được ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *